Identification and assessment of variable single-copy orthologous (SCO) nuclear loci for low-level phylogenomics: a case study in the genus Rosa (Rosaceae)

Kevin Debray, Jordan Marie-Magdelaine, Tom Ruttink, Jérémy Clotault, Fabrice Foucher, Valéry Malécot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Identification and assessment of variable single-copy orthologous (SCO) nuclear loci for low-level phylogenomics: a case study in the genus Rosa (Rosaceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen