Identification and characterization of a heat-resistant protease from Serratia liquefaciens isolated from Brazilian cold raw milk

Solimar Gonçalves Machado, Marc Heyndrickx, Jan De Block, Bart Devreese, Isabel Vandenberghe, Maria Cristina Dantas Vanetti, Els Van Coillie

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Identification and characterization of a heat-resistant protease from Serratia liquefaciens isolated from Brazilian cold raw milk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen