Identification of cauliflower cultivars that differ in susceptibility to Verticillium longisporum using different inoculation methods

Jane Debode, B Declercq, M Hofte

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Uittreksel

  The response of 13 European cauliflower cultivars to Verticillium longisporum was evaluated using two greenhouse tests and one in vitro inoculation test. The greenhouse tests involved dipping roots of 3-week-old seedlings in a conidial suspension or inoculating the soil of 3-week-old seedlings with Verticillium microsclerotia. The in vitro test involved the inoculation of 9-day-old seedlings with Verticillium conidia. Useful disease parameters were the area under disease progress curve and plant growth reduction for the greenhouse tests and fresh weight reduction for the in vitro test. Significant correlations were found among the three inoculation methods. Irrespective of the inoculation method used, cultivar `Sernio' was most resistant to V. longisporum, while `Minaret' was the most susceptible cultivar. The pathogen could be re-isolated from the hypocotyls and from the stem of `Minaret' 4 and 49 days after inoculation respectively, whereas V. longisporum could never be re-isolated from `Sernio'. These results suggest that the more resistant cauliflower cultivar `Sernio' can suppress the ascent and the proliferation of V. longisporum into the plant.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of Phytopathology
  Volume153
  Exemplaarnummer5
  Pagina's (van-tot)257-263
  Aantal pagina’s7
  ISSN0931-1785
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-mei-2005

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Identification of cauliflower cultivars that differ in susceptibility to Verticillium longisporum using different inoculation methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren