Identification of lactobacilli isolated from the cloaca and vagina of laying hens and characterization for potential use as probiotics to control Salmonella Enteritidis

E. Van Coillie, J. Goris, I. Cleenwerck, K. Grijspeerdt, N. Botteldoorn, F. Van Immerseel, J. De Buck, M. Vancanneyt, J. Swings, L. Herman, M. Heyndrickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Identification of lactobacilli isolated from the cloaca and vagina of laying hens and characterization for potential use as probiotics to control Salmonella Enteritidis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen