Identification of Quantitative Trait Loci Controlling Root and Shoot Traits Associated with Drought Tolerance in a Lentil (Lens culinaris Medik.) Recombinant Inbred LinePopulation.

Omar Idrissi, Sridipa M Udupa, Ellen De Keyser, Rebecca J McGee, Clarice J Coyne, Gopesh C Saha, Fred j Muehlbauer, Patrick Van Damme, Jan De Riek

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    85 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Identification of Quantitative Trait Loci Controlling Root and Shoot Traits Associated with Drought Tolerance in a Lentil (Lens culinaris Medik.) Recombinant Inbred LinePopulation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie