ILVO wetenschappers krijgen mediatraining

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Uittreksel

Communicatiejaarverslag Vlaamse Regering
Jaarlijks wordt er verslag uitgebracht over de communicatie van de Vlaamse overheid. Dit verslag bevat een aantal realisaties en een overzicht van de media-aankopen in 2016.

1. Doelstellingen in praktijk gebracht
Voor het communicatiebeleid van deze regeerperiode heeft de Vlaamse overheid vijf doelstellingen. In elf verhalen tonen we hoe die doelstellingen in 2016 in praktijk zijn gebracht.
2. Communicatie integreren in het beleid
U rekent op heldere en tijdige communicatie. Onze communicatiediensten zorgen daarvoor, maar ze doen dat niet alleen. Ze werken nauw samen met onze beleidsmedewerkers. En dat van bij het begin van elk project.
3. Inzicht in drempels en hefbomen, kennis van gedrag
Campagnes over gezonde voeding, energie sparen, veilig rijden … Twijfelt u soms of ze echt effect hebben? Ze hebben invloed, maar niet genoeg. Louter door informatie te geven en te sensibiliseren kunnen we het gedrag van mensen niet veranderen. Dus zoeken we uit wat we nog meer kunnen doen. Tegelijk maken we onze communicatie doeltreffender door onze doelgroepen beter te leren kennen.
4. De digitalisering gebruiken om op mensenmaat te communiceren
Dankzij de digitalisering kunnen we meer op maat communiceren. We maken goed gebruik van de data die we hebben, en bieden op basis van die data relevante informatie. Uiteraard met respect voor uw privacy. Mensen die digitaal nog niet zo sterk staan, geven we extra begeleiding.
5. Coherent delen wat de Vlaamse overheid doet
We komen op een coherente manier naar buiten met wat we als Vlaamse overheid doen. We vertellen de baanbrekende verhalen die er zijn, tonen onze rol en meerwaarde, maar zeggen het ook als iets minder goed loopt. En waarom. De verschillende diensten van de Vlaamse overheid stemmen hun communicatie op elkaar af. En we versterken onze interne communicatie.
“Veldwerkers hebben vaak de boeiendste verhalen, en wetenschappers stralen enthousiasme uit voor hun onderzoek.” - Jochen Depestele en Sofie Vandendriessche
6. Evaluatie en onderzoek inbedden
Hoe weten we of we goed bezig zijn? Door regelmatig te evalueren. Als we een communicatie-initiatief plannen, doen we dat op basis van onderzoek. We bepalen ook meteen hoe we zullen evalueren. We sturen tussentijds bij, en delen de resultaten van onze evaluaties en onderzoeken. Zo kunnen ook anderen er hun voordeel mee doen.
TaalNederlands
StatusGepubliceerd - 31-mrt-2017

Dit citeren