Improved descriptions of soil hydrology in crop models: The elephant in the room?

Vertaalde titel van de bijdrage: Verbeterde voorstellingen van bodemhydrologie in gewasmodellen

Nicholas Jarvis, Mats Larsbo, Elisabet Lewan, Sarah Garré

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Zoekresultaten