Improving the control of the cabbage moth (Mamestra brassicae) with entomopathogenic nematodes

Bert Beck, Eva Brusselman, David Nuyttens, Sabien Pollet, Femke Temmerman, Walter Steurbaut, Pieter Spanoghe

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Filter
    Afgerond

    Zoekresultaten