In vitro effects of linseed oil supplementation on methanogenesis and volatile fatty acid production from rumen inoculum of calves supplemented or not with linseed in early life

Alexis Ruiz-Gonzalez, Sieglinde Debruyne, Jeyamalar Jeyanathan, Leen Vandaele, Sam De Campeneere, Veerle Fievez

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    78 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten