In vitro somatic embryogenesis and plant regeneration in Zantedeschia hybrids

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'In vitro somatic embryogenesis and plant regeneration in Zantedeschia hybrids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie