Incidence of residues of nine anticoccidials in eggs

L Mortier, A-C Huet, C Charlier, E Daeseleire, P Delahaut, C Van Peteghem

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Uittreksel

  A survey of the presence of residues of anticoccidials was performed. Three hundred and twenty egg samples, purchased in eight different European countries, were analysed for the presence of nine different compounds: dimetridazole, diclazuril, halofuginone, robenidine, nicarbazin, narasin, salinomycin, lasalocid and monensin. Analyses were performed by LC-MS/MS. Of the samples analysed, 114 (35.6%) contained one or more of the nine anticoccidials in concentrations ranging from 0.1 to 63 microg kg-1. Salinomycin and lasalocid account for more than 60% of all positive samples. Almost 90% of all positive samples contained less than 2 microg kg-1. Results were put into perspective of the farming method and country of origin.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftFood Additives and Contaminants
  Volume22
  Exemplaarnummer11
  Pagina's (van-tot)1120-1125
  Aantal pagina’s6
  ISSN0265-203X
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Incidence of residues of nine anticoccidials in eggs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren