Influence of cultivar and harvest time on the amounts of isoalliin and methiin in leek (Allium ampeloprasum var. porrum)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

Zoekresultaten