Influence of diet and photoperiod on development and reproduction of European populations of Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera : Coccinellidae)

Vertaalde titel van de bijdrage: Influence of diet and photoperiod on development and reproduction of European populations of Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera : Coccinellidae)

Nick Berkvens, Jochem Bonte, Dirk Berkvens, Luc Tirry, Patrick De Clercq

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Influence of diet and photoperiod on development and reproduction of European populations of Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera : Coccinellidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie