Influence of farm compost on soil quality and crop yields

Tommy D'Hose, Alex De Vliegher, Erik Van Bockstaele, Mathias Cougnon, Dirk Reheul

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

48 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Influence of farm compost on soil quality and crop yields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie