Influence of plant roots on induced polarization of cultivated soil columns

Sophie Maloteau, Guillaume Blanchy, Frédéric Nguyen, Sarah Garré

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

Dit citeren