Influence of whole wheat inclusion on optimal feed withdrawal duration

E Delezie, J Zoons, J Buyse, E Decuypere

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Influence of whole wheat inclusion on optimal feed withdrawal duration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Medicijnen en Levenswetenschappen