Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) adoptie in de tuinbouw.

Nicole Taragola, Dirk Van Lierde

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  7 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Hoewel de laatste ontwikkelingen op het vlak van ICT heel wat mogelijkheden bieden voor het ondersteunen van de bedrijfsvoering van tuinbouwbedrijven, kan worden vastgesteld dat deze niet altijd optimaal worden benut. Teneinde meer inzicht te bekomen in deze problematiek werd een enquête over het ICT-gebruik uitgevoerd bij 208 professionele Vlaamse tuinbouwbedrijven. De steekproef bestond uit 62 sierteeltbedrijven, 64 glasgroentebedrijven, 29 bedrijven met groenten in open lucht en 53 bedrijven met blijvende teelten (o.a. boomkwekerijen, fruitbedrijven). Deze bedrijven maakten deel uit van het Vlaamse boekhoudnetwerk. De interviewers gebruikten een gestructureerde vragenlijst met vragen over het gebruik van computers, internet en e-mail voor bedrijfsdoeleinden (gebruik, gebruiksfrequentie, toepassingen, personen die ICT gebruiken, type internetverbinding, enz.).
  Speciale aandacht werd besteed aan het internetgebruik. Hierbij werd de invloed nagegaan van de persoonskarakteristieken van de bedrijfsleider (biografische en sociale karakteristieken, communicatiegedrag) en de bedrijfsgrootte op het gebruik van vijf groepen internettoepassingen : algemene toepassingen (internetbankieren, informatie over output prijzen, weersvoorspellingen), informatie over input prijzen, informatie over milieuvriendelijke productiemethoden, gespecialiseerde informatie en ‘e-commerce’.

  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelSierteeltonderzoek in Vlaanderen 2008
  EditorsA. Saverwyns, M. Ceyssens
  Aantal pagina’s2
  UitgeverijVlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
  Publicatiedatum2009
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2009

  Dit citeren