Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) adoptie in de tuinbouw

Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  16 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op het EFITA/WCCA congres in 2005 werd gesteld dat ICT adoptie in de land- en tuinbouw nog steeds een universeel en significant probleem blijft. Op dit congres werd een paper gepresenteerd waarin de opinie van wetenschappers over ICT adoptie in de tuinbouw werd voorgesteld (Taragola en Gelb, 2005a). Deze opinies werden verzameld tijdens het ISHS symposium over tuinbouweconomie en –management, dat in 2004 plaats vond aan de Humboldt universiteit in Berlijn. Teneinde de opinie van de wetenschappers te toetsen aan de praktijk van de Vlaamse tuinbouwbedrijven werden in 2005 gegevens over het ICT-gebruik verzameld op 208 professionele Vlaamse tuinbouwbedrijven. De steekproef bestond uit 64 bedrijven met glasgroenten, 29 bedrijven met groenten in open lucht, 62 bedrijven met sierteelt, en 53 bedrijven met blijvende teelten (o.a. boomkwekerijen, fruitbedrijven, …). De bedrijven maakten deel uit van het Vlaamse boekhoudnetwerk. De interviewers gebruikten een gestructureerde vragenlijst met vragen over het gebruik van computers, internet en e-mail voor bedrijfsdoeleinden (gebruik, gebruiksfrequentie, toepassingen, personen die ICT gebruiken, type internetverbinding, enz.). Speciale aandacht werd besteed aan het internetgebruik. Het gebruik van internet kan tuinbouwers ondersteunen bij het management van hun bedrijf. Informatie kan bekomen worden, financiële transacties kunnen worden uitgevoerd, overheidsdiensten en adviseurs kunnen gecontacteerd worden, …

  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelSierteeltonderzoek in Vlaanderen 2007
  EditorsAdrien Saverwyns, Marieke Ceyssens
  Aantal pagina’s1
  UitgeverijVlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
  Publicatiedatum2008
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

  Dit citeren