Information and Communication Technology (ICT) Adoption in Horticulture: Comparison of the EFITA, ISHS and ILVO Questionnaires

Nicole Taragola, D. Van Lierde, E. Gelb

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Information and Communication Technology (ICT) Adoption in Horticulture: Comparison of the EFITA, ISHS and ILVO Questionnaires'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie