Inheritance of 2n pollen formation in an F1 and F2 population of Begonia hybrids

Angelo Dewitte, Katrijn Van Laere, Johan Van Huylenbroeck, Erik Van Bockstaele

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Inheritance of 2n pollen formation in an F1 and F2 population of Begonia hybrids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie