Inheritance of 2n pollen formation in an F1 and F2 population of Begonia hybrids

Angelo Dewitte, Katrijn Van Laere, Johan Van Huylenbroeck, Erik Van Bockstaele

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Inheritance of 2n pollen formation in an F<sub>1</sub> and F<sub>2</sub> population of <em>Begonia</em> hybrids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie