Inleiding Ontwerpend Onderzoek

Valerie Dewaelheyns, Jeroen De Waegemaeker

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  55 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Hoe kunnen we Vlaanderen aan de nieuwe klimaatcondities aanpassen? Vaak versterkt een gebrek aan kennis over de precieze gevolgen van klimaatverandering op lokale schaal de onzekerheid van lokale planners en vormt zo een belemmering voor actie. Het lijkt evidenter – of eenvoudiger – om ruimtelijke adaptatie aan klimaatsverandering voor te stellen voor grotere structuren en gebieden op Vlaams niveau. Toch is ook op lokaal niveau een ruimtelijke visie op adaptatie aan klimaatsverandering essentieel en is het noodzakelijk om in te zoomen op kleinere gebieden om adaptatiestratetegieën op het terrein te kunnen uitwerken

  De vertaalslag van kennis naar praktijk, van theorie naar actie en van de Vlaamse naar de lokale schaal wordt doorlopen in de casussen. De centrale onderzoeksvraag van dit deel is de volgende: biedt klimaatadaptatie voor ruimtelijke win-winsituaties, en zo ja hoe kunnen we die inzetten bij een planmatige gebiedsontwikkeling? Al ontwerpend worden in twee casussen, de Kempen en de Kust, alternatieve planconcepten en nuttige strategieën verkend.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelKlimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
  EditorsGeorges Allaert, Laurens Bouwer, Renaat De Sutter, Hubert Gulinck, Patrick Meire, Sylvie Van Damme, Pieter Van den Broeck, Veerle Van Eetvelde
  Aantal pagina’s2
  Plaats productieGent
  UitgeverijAcademia Press
  Publicatiedatum2012
  Pagina's99-100
  ISBN van geprinte versie978 90 382 2040 6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012
  EvenementCcASPAR Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging - Gent, België
  Duur: 17-dec.-201218-dec.-2012
  http://www.ccaspar.ugent.be

  Dit citeren