Inleiding - Ontwerpend onderzoek kustgebied

Sally Lierman, Jeroen De Waegemaeker

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  47 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De wetenschap dat kustgebieden onder druk komen te staan door een stijgende zeespiegel is wijd verspreid. Een klimaatadaptatieplan voor de kuststreek mag zich evenwel niet blind staren op deze invloeden vanuit zee. Hoewel de zeespiegelstijging de internationale literatuur domineert (Nicholls et al., 2007) en ook de lokale debatten overheerst – denk maar aan de media-aandacht voor het congres ‘Superstormen! En hoe ons te beschermen’ (oktober 2011, Casino Kursaal Oostende) –, is het noodzakelijk om alle klimaatimpacten in het planvormingsproces te integreren. Het Fourth Assessement Report van het IPCC (Nicholls et al., 2007) biedt een wetenschappelijk kader om de klimaatproblematiek in kustgebieden in al haar facetten te doorgronden (zie Figuur 87). In hoofdstuk 10 worden de diverse uitdagingen voor onze Belgische kust opgelijst.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelKlimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
  EditorsGeorges Allaert, Laurens Bouwer, Renaat De Sutter, Hubert Gulinck, Patrick Meire, Sylvie Van Damme, Pieter Van den Broeck, Veerle Vaneetvelde
  Aantal pagina’s4
  UitgeverijAcademia Press
  Publicatiedatum2012
  Pagina's147-150
  ISBN van geprinte versie978 90 382 2040 6
  ISBN van elektronische versie978 90 382 2040 6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012
  EvenementCcASPAR Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging - Gent, België
  Duur: 17-dec-201218-dec-2012
  http://www.ccaspar.ugent.be

  Dit citeren