Innovation from a discursive perspective: Discourses and accountability in pig farming policies.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Innovation from a discursive perspective: Discourses and accountability in pig farming policies.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen