Innoveren in de sierteelt : Netwerken als motor voor innovatie : Knelpunten en succesfactoren

Nicole Taragola, Evelien Lambrecht

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  30 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Land- en tuinbouwers in het algemeen, en siertelers in het bijzonder, hebben nood aan innovatie om hun concurrentiekracht te versterken. Het innovatieproces kan versneld worden door deelname aan netwerken, hetgeen toelaat om informatie en kennis te bekomen op een meer efficiënte manier. Ondanks de beschikbaarheid en de belangrijke rol van deze netwerken, kunnen we vaststellen dat niet alle land- en tuinbouwers actief deelnemen aan netwerken. In het kader van het project 'Netwerken als katalysator voor innovatie', uitgevoerd door Universiteit Gent en ILVO, werden tussen juni 2011 en maart 2013, 20 diepte-interviews met siertelers en netwerkcoördinatoren uit verschillende subsectoren, en 2 groepsgesprekken met 9 azaleatelers uitgevoerd, om na te gaan welke innovaties hoofdzakelijk worden geïmplementeerd, welke netwerken hierbij worden geconsulteerd, hoe deze bijdragen aan de innovaties en welke knelpunten hierbij worden ervaren. De bevindingen van de onderzoekers worden voorgesteld in een driedelige reeks, waarbij in dit derde artikel wordt ingegaan op de knelpunten en succesfactoren van netwerken als motor voor innovatie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftSierteelt & Groenvoorziening
  Volume57
  Exemplaarnummer15
  Pagina's (van-tot)15-16
  Aantal pagina’s2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-sep.-2013

  Dit citeren