Insectenkweek op mest: worden micro-organismen en antibiotica overgedragen van het substraat op de larven?

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    30 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten