Instrumenten voor behoud landbouw-gebouwen en landbouwgronden. Eindrapport

Anna Verhoeve, Eva Kerselaers

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  367 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Vlaamse platteland, en specifiek dat van provincie Antwerpen, verandert ingrijpend, zowel in functie als in beeld. Wijzigingen in het landbouwkundig functioneren zoals schaalvergroting enerzijds en anderzijds de door de maatschappij vooropgestelde strengere hygiëne- en milieunormen hebben er toe geleid dat bestaande gebouwen niet meer aangepast zijn, alsook dat op de locatie van actieve sites soms geen landbouwontwikkeling meer toegestaan is. Niet alleen geplande woon-, infrastructuur- en industrieontwikkelingen zorgen voor een daling van de beschikbare ruimte voor landbouw. Ook binnen het agrarisch bestemde gebied van de provincie Antwerpen duiken steeds meer nieuwe gebruiken en gebruikers op, waaronder wonen, natuur, bos, privétuinen, hobbypaarden en niet-agrarische ondernemingen. Tot deze inzichten komen verschillende studies recent (2015-2016) uitgevoerd binnen een samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijProvincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO)
  Aantal pagina’s42
  PublicatiestatusGepubliceerd - nov.-2016

  Dit citeren