Integrating knowledge and information for a competitive and innovative organic horticulture in Flanders

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

    40 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Integrating knowledge and information for a competitive and innovative organic horticulture in Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie