Integrating technological and socio-economic knowledge for whole-farm planning

Jolien Hamerlinck, Jeroen Buysse, Ludwig Lauwers, Jef Van Meensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

1 Downloads (Pure)

Zoekresultaten