Interactie van CP-gehalten in het voeder van het moederdier en in de biggenbatterij, en het effect daarvan op prestaties, eiwitverteerbaarheid en serum-ureumgehaltes bij biggen

Kikianne Kroeske, Everaert Nadia, Marc Heyndrickx, Ester Arévalo Sureda, Martine Schroyen, Sam Millet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Interactie van CP-gehalten in het voeder van het moederdier en in de biggenbatterij, en het effect daarvan op prestaties, eiwitverteerbaarheid en serum-ureumgehaltes bij biggen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie