Interaction of Tagetes patula cv. Single Gold with the life cycle of the plant-parasitic nematodes Meloidogyne chitwoodi and Pratylenchus penetrans

Branimir Njezic, Nancy de Sutter, Maurice Moens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftRussian Journal of Nematology
Volume22
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)101-108
ISSN0869-6918
PublicatiestatusGepubliceerd - 2014

Dit citeren