Interactive effects of microplastics and fluoranthene on mussels Mytilus sp.

MICRO-Team (Ifremer, CNRS, Deltares, Cefas) + Lemar

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Interactive effects of microplastics and fluoranthene on mussels Mytilus sp.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen