Intergeneric hybrids between Anemone coronaria L. and Ranunculus asiaticus L.

Emmy Dhooghe, Dirk Reheul, Marie-Christine Van Labeke

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Intergeneric hybrids between Anemone coronaria L. and Ranunculus asiaticus L.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie