Internetgebruik op Vlaamse tuinbouwbedrijven

Dirk Van Lierde, Nicole Taragola

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  3 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op basis van de 15 mei-landbouwtelling blijkt dat 53 % van de tuinbouwbedrijven beschikken over een personal computer voor bedrijfsdoeleinden, en dat op 92 % van deze bedrijven een internetverbinding aanwezig is. In de huidige maatschappij speelt internet een belangrijke rol; het kan bijdragen tot een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie. Internet kan een belangrijke ondersteuning bieden bij het bedrijfsmanagement van ondernemers. In het onderzoek wordt nagegaan in welke mate de Vlaamse tuinbouwers gebruik maken van het internet, en welke internettoepassingen zij het meest gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 208 tuinbouwbedrijven, waarvan 173 over een PC beschikken voor bedrijfsdoeleinden. Op 163 van deze bedrijven wordt internet gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. Voor in totaal 21 internettoepassingen werd gepeild naar de gebruiksfrequentie van de tuinbouwers. De resultaten tonen aan dat het gebruik van internet voor bedrijfsdoeleinden niet erg populair is op de Vlaamse tuinbouwbedrijven. Online bankierren is de populairste toepassing. Het gebruik van internet voor andere toepassingen is vrij beperkt. Naar de toekomst toe zijn de meeste bedrijfsleiders niet bereid om gebruik te maken van informatie op betalende websites. Momenteel hebben de tuinders onvoldoende kennis over hoe met internet kan gewerkt worden en welke informatie op internet kan verzameld worden. Momenteel is er een gebrek aan een goede structuur en een goede bereikbaarheid van de informatie op het internet. Vooral de overheid en de onderzoeksinstellingen in Vlaanderen zouden een grotere inspanning moeten leveren om hun websites beter bekend te maken. Er is heel wat informatie beschikbaar op deze websites, maar deze moeten beter gestructureerd worden om de toegankelijkheid te vergroten. In de toekomst zal het aantal bedrijven met een PC en internet toenemen. Internet heeft het potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan het management van de bedrijven, voorwaarde is evenwel dat de bedrijfsleiders voldoende opleiding zouden krijgen om op een efficiënte manier met internet te werken en dat de websites meer gebruiksvriendelijk zouden worden. In deze optiek zou het ook interessant zijn om een portaal website te ontwerpen voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftProeftuinnieuws
  Volume17
  Exemplaarnummer21
  Pagina's (van-tot)15-16
  Aantal pagina’s2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 9-nov.-2007

  Dit citeren