Into the wild, pleidooi voor een stedenbouwkundig avontuur

VRP-lab Offensief Open

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In Vlaanderen worden elke dag zes hectare van de schaarse open ruimte bebouwd – het equivalent van twaalf voetbalvelden. Toch hebben we die open ruimte hard nodig: denk maar aan waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval, hernieuwbare energie als alternatief voor fossiele brandstof, een kritische massa aan biodiversiteit om levensnoodzakelijke
  natuurlijke processen te garanderen, voedsel voor een verder groeiende bevolking, kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte in een competitieve topregio. In onze verstedelijkte context zullen we op zoek moeten gaan naar innovatieve methodes om de scheiding tussen buitengebied en stad te overstijgen. De opgave is om actief in te zetten op de fysische, ecologische, landbouwkundige en landschappelijke logica’s die bepalend zijn voor het ruimtegebruik. Open ruimte is daarbij veel meer dan het restje dat overblijft als we de ruimte gepland en bebouwd hebben. Het is een strategische ruimte, een schaars goed dat van essentieel belang is voor ons welzijn.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftRuimte
  Volume8
  Exemplaarnummer29
  Pagina's (van-tot)10-15
  Aantal pagina’s6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

  Dit citeren