Introduction of wild germplasm in modern roses

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Introduction of wild germplasm in modern roses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie