Investigating Features of Chain-wide Sustainability Initiatives Favouring Sustainable Development in Flemish Agriculture

Laure Triste, Joke Vandenabeele, Ine Coteur, Hanne Cooreman, Fleur Marchand

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Investigating Features of Chain-wide Sustainability Initiatives Favouring Sustainable Development in Flemish Agriculture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen