Investigation of dry matter degradation and acidotic effect of some feedstuffs by means of in sacco and in vitro incubations

AM De Smet, Johan De Boever, Daniël De Brabander, José Vanacker, CV Boucque

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Investigation of dry matter degradation and acidotic effect of some feedstuffs by means of in sacco and in vitro incubations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie