Investigation of dry matter degradation and acidotic effect of some feedstuffs by means of in sacco and in vitro incubations

AM De Smet, Johan De Boever, Daniël De Brabander, José Vanacker, CV Boucque

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten