Investigation of the concurrent colonization with Campylobacter and Salmonella in poultry flocks and assessment of the sampling site for status determination at slaughter

Geertrui Rasschaert, K Houf, J Van Hende, L De Zutter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Uittreksel

  Fifty six broiler flocks and 20 laying hen and breeder flocks were sampled in six slaughterhouses for the presence of Campylobacter and Salmonella. Samples were taken from three different sites of the gastrointestinal tract, namely from the crop, the duodenum and the ceca. The prevalence of flocks colonized with Campylobacter and Salmonella was determined and an association between the concurrent colonization with these two pathogens was investigated. Furthermore, the best sampling site for status determination at the slaughterhouse level was evaluated. Of the broiler flocks, 73% were colonized with Campylobacter, whereas 13% were Salmonella-positive at slaughter. Concerning the laying hen and breeder flocks, all flocks were colonized with Campylobacter and 65% of the flocks were Salmonella-positive. No association was found between Campylobacter and Salmonella occurrence in broiler flocks. Since all laying hen and breeder flocks were colonized with Campylobacter, no association between the concurrent colonization with the two pathogens could be determined. At the slaughterhouse level, sampling only the duodena was sufficient to determine the Campylobacter status of poultry flocks, whereas the three sampling sites had to be analyzed to detect all flocks colonized with Salmonella.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftVeterinary Microbiology
  Volume123
  Exemplaarnummer1-3
  Pagina's (van-tot)104-9
  Aantal pagina’s6
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Investigation of the concurrent colonization with Campylobacter and Salmonella in poultry flocks and assessment of the sampling site for status determination at slaughter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren