IWT-onderzoeksproject naar weekhuidmijten bij azalea

Gil Luypaert, Bart Van Delsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  20 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het in augustus 2011 van start gegane onderzoeksproject rond weekhuidmijten bij azalea heeft als doel op een multidisciplinaire manier de problematiek van de weekhuidmijten in de sierteelt te doorgronden, met het oog op preventie en de ontwikkeling van een - geïntegreerde - aanpak van deze plaagdieren. De huidige bestrijding wordt vooral bemoeilijkt door het over het algemeen té laattijdig opmerken van de aanwezigheid van weekhuidmijten, het beperkte aanbod van efficiënte toegestane bestrijdingsmiddelen sinds het wegvallen van endosulfan, en de kosten en inherente beperkingen die de geïntegreerde bestrijding met zich meebrengt.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftSierteelt&groenvoorziening
  Exemplaarnummer8
  Pagina's (van-tot)23-24
  Aantal pagina’s2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Dit citeren