Jellyfish, jelly press and jelly perception

Sofie Vandendriessche, Lies Vansteenbrugge, Jozefien Derweduwen, Hannelore Maelfait, Kristian Hostens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Jellyfish, jelly press and jelly perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen