Kansen bieden voor agro-ecologie in het landbouwonderwijs

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  113 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Agro-ecologie biedt antwoorden op de steeds complexere uitdagingen waarmee landbouwproductiesystemen te maken krijgen. Momenteel vindt agro-ecologie
  echter moeilijk een plaats in het huidige Vlaamse landbouwonderwijs, Nochtans is elke landbouwer gebaat met het verwerven van agro-ecologische competenties, ongeacht zijn productiesysteem. We pleiten voor een betere integratie van agro-ecologie in het landbouwonderwijs door acties op vier vlakken: verankering van agro-ecologie in de curricula, alternatieve lesvormen gericht op ervaringsgericht leren, ondersteuning van leerkrachten via bijscholing en netwerken, en samenwerking tussen actoren uit landbouwpraktijk en –beleid.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  VolumeBeleidsbrief 2017.02
  Aantal pagina’s11
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

  Dit citeren