Key characteristics for tool choice in indicator-based sustainability assessment at farm level

Fleur Marchand, Lies Debruyne, Laure Triste, Catherine Gerard, Susanne Padel, Ludwig Lauwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Key characteristics for tool choice in indicator-based sustainability assessment at farm level'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen