Key elements in a framework for land use impact assessment in LCA

Llorenc Mila i Canals, Ruedi Mueller-Wenk, Christian Bauer, Jochen Depestele, Alain Dubreuil, Ruth Freiermuth Knuchel, Gerard Gaillard, Ottar Michelsen, Bernt Rydgren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  TaalEngels
  TijdschriftInternational Journal of Life Cycle Assessment
  Volume12
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)2-4
  Aantal pagina's3
  ISSN0948-3349
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1-jan-2007

  Dit citeren