Klimaat als nieuwste ruimtegebruiker in de peri-urbane omgeving: Overzicht van de klimaatadaptatie-uitdagingen voor een ruimtelijk beleid op maat van de peri-urbane gebieden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Vlaamse (buiten-)gebied is peri-urbaan en velerlei actoren claimen er hun ruimte. Vooral de landbouwruimte ondergaat hierbij grote transformaties; a) schaalvergroting en intensivering binnen de agro-industrie, b) herbestemming voor natuur en recreatie en c) kleinschaligere transformaties zoals vertuining en verpaarding. Na jarenlange nevenschikking van programma’s laaien de discussies omtrent het landbouwareaal hoog op. Inmiddels worden de gevolgen van de klimaatverandering evenwel duidelijk en tastbaar. Daarom stelt zich de vraag; waar en hoe maken we ruimte voor het klimaat in het Vlaamse buitengebied?

  De internationale literatuur omtrent de opwarming van de aarde wijst op een dubbele uitdaging voor Vlaanderen. Allereerst zal, op (middel)lange termijn, het belang van noordwest Europa voor de wereldvoedselproductie toenemen omdat de zuidelijke landbouw kwetsbaarder is voor de klimaatverandering. De vraag naar voldoende en geschikte ruimte voor landbouw in de toekomst is dus zeker niet ongegrond. Verder wijst de literatuur erop dat de peri-urbane context een cruciale rol speelt binnen de klimaatadaptatie van een regio. Ze bepaalt namelijk zowel de blootstelling aan sommige klimaatimpacten (waaronder UHI), de mogelijke verliezen als de adaptieve capaciteit. Een (klimaat-)visie op de inrichting van het peri-urbane gebied is dan ook een absolute must.

  Samenvattend kan gesteld worden dat klimaatverandering een tweevoudige uitdaging voor het buitengebied naar voren schuift. We moeten de Vlaamse voedselproductie verzekeren en tegelijk het peri-urbane gebied klimaatadaptief inrichten. De paper denkt vanuit deze stelling na over limiteren en faciliteren. Welke ontwikkelingen in het buitengebied vragen om regie en wat kan worden losgelaten?

  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s9
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-mei-2014
  EvenementPlandag2014 Regie en Loslaten - Zaandam, Nederland
  Duur: 22-mei-201422-mei-2014
  http://www.plandag.net

  Congres

  CongresPlandag2014 Regie en Loslaten
  Land/RegioNederland
  StadZaandam
  Periode22/05/1422/05/14
  Internet adres

  Dit citeren