Klimaat en identiteit in de Kempen

Valerie Dewaelheyns, Pieter Foré

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

  292 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Doorheen het ontwerpend onderzoek werd snel duidelijk dat ‘landschapsidentiteit’ een belangrijk gegeven is in de Kempen. Zo roep de Kempen bij velen een connotatie op met naaldbossen en heidevelden. Het landschapsteam van de provincie Antwerpen gaat door middel van een participatief proces op zoek naar de herwaardering van landduinen en de Bosgroep Zuiderkempen vzw zoekt samen met onwonende naar een passend scenario voor de vele dennenbossen in de Kempen in privébezit.

  Een landschapsidentiteit wordt opgebouwd vanuit de waardering, herkenning en beleving van beeldbepalende landschappelijke structuren. Het begrip ‘identiteit’ is in ons verhaal zeer sterk gestoeld op de fysische kenmerken. In dit hoofdstuk geven we een analyse van een aantal belangrijke identiteitsbepalende landschapselementen in het casusgebied. Inzichten in de geschiedenis van actoren in relatie tot het socio-ecologisch functioneren en de klimaatuitdagingen worden dus verder aangevuld vanuit het identiteitsgegeven.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelKlimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
  EditorsGeorges Allaert, Laurens Bouwer, Renaat De Sutter, Hubert Gulinck, Patrick Meire, Sylvie Van Damme, Pieter Van den Broeck, Veerle Van Eetvelde
  Aantal pagina’s6
  Plaats productieGent
  UitgeverijAcademia Press
  Publicatiedatum2012
  Pagina's121-126
  ISBN van geprinte versie978 90 382 2040 6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012
  EvenementCcASPAR Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging - Gent, België
  Duur: 17-dec-201218-dec-2012
  http://www.ccaspar.ugent.be

  Dit citeren