KOBRA, Koolzaad als Brandstof: Eindrapport ADLO-DEMO project

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  Er werd nadruk gelegd op verwerking van koolzaad, de aanwending en vermarkting. Aan de landbouwer werd een afzetmarkt aangeboden waar hij/zij het product kwijt kan. Er werden acties op touw gezet om overheidsinstellingen warm te maken om alternatieve energie uit koolzaad aan te wenden. Er werden bedrijven gezocht die olie van landbouwers willen afnemen. Landbouwers werden aangezet om zich te groeperen tot coöperaties en om samenwerkingsakkoorden op te zetten. Er werden allerlei brochures samengesteld om praktisch aan de slag te gaan met koolzaad als hernieuwbare energiebron.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s20
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

  Dit citeren