Koppelen van een hydrologisch waterkwaliteit model en een model voor economische optimalisatie om kosteneffectieve scenario's te vinden voor stikstofreductie

Jan Cools, Steven Broekx, Veronique Vandenberghe, Hannes Sels, Erika Meynaerts, Peter Vercaemst, Piet Seuntjens, Stijn Van Hulle, Hilde Wustenberghs, Willy Bauwens, Marc Huygens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Uittreksel

  Er wordt een methode van modelleren voorgesteld om de meest kosteneffectieve set van maatregelen te bepalen, zodat een doelstelling voor de stikstofconcentratie in waterlopen bereikt wordt. daarvoor worden twee modellen gekoppeld: het hydrologisch waterkwaliteit model SWAT en een model voor economische optimalisatie, nl. het Mi!lieu Kosten Model (MKM). Met SWAT wordt de relatie bepaald tussen de gemodelleerde nutriëntenconcentratie aan het uiteinde van het rivierbekken en de nodige emissiereductie. Met MKM worden de marginale reductie kosten curves bepaald voor de nutriënten. het artikel beschrijft de resultaten voor het bekken van de Grote Nete in België voor 2006.
  De resultaten tonen aan dat in dit bekken goede waterkwaliteit bereikt kan worden. De meest kosteneffectieve maatregelen zijn productiever melkvee, de implementatie van de basismaatregelen uit de Kaderrichtlijn Water, wintergroenbedekking, verhoogde efficiëntie van waterzuivering, hogere voederefficiëntie bij varkens, doorgedreven behandeling van industrieel afvalwater en gerichte bemesting van landbouwgewassen.
  Vertaalde titel van de bijdrageKoppelen van een hydrologisch waterkwaliteit model en een model voor economische optimalisatie om kosteneffectieve scenario's te vinden voor stikstofreductie
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftEnvironmental Modelling & Software
  Volume26
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)44-51
  Aantal pagina’s8
  ISSN1364-8152
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jan-2011

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Koppelen van een hydrologisch waterkwaliteit model en een model voor economische optimalisatie om kosteneffectieve scenario's te vinden voor stikstofreductie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren