Koppelen van een hydrologisch waterkwaliteit model en een model voor economische optimalisatie om kosteneffectieve scenario's te vinden voor stikstofreductie

Jan Cools, Steven Broekx, Veronique Vandenberghe, Hannes Sels, Erika Meynaerts, Peter Vercaemst, Piet Seuntjens, Stijn Van Hulle, Hilde Wustenberghs, Willy Bauwens, Marc Huygens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Koppelen van een hydrologisch waterkwaliteit model en een model voor economische optimalisatie om kosteneffectieve scenario's te vinden voor stikstofreductie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen

    Aarde en milieuwetenschappen