Kosten-baten analyse van reductiemaatregelen voor nutriëntenemissie uit de landbouw

Hilde Wustenberghs, Steven Broekx, Kor Van Hoof, Dakerlia Claeys, Tom D'Heygere, Joost D'Hooghe, Rein Dessers

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

    67 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Kosten-baten analyse van reductiemaatregelen voor nutriëntenemissie uit de landbouw'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie